Algemene voorwaarden | Recruitment

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

 

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Bijbanaan zijn van toepassing op het aanleveren van werknemers door Bijbanaan aan werkgevers (Opdrachtgever) in Amsterdam en omstreken.

Partijen

Bijbanaan en Opdrachtgever.

Opdrachtgever

De wederpartij van Bijbanaan

Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bijbanaan op grond waarvan Bijbanaan aan Opdrachtgever werknemers aanlevert om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief. Hierna is de verantwoordelijkheid van de werknemer volkomen in handen van de Opdrachtgever.

Opdrachtgeverstarief

Het bedrag dat Bijbanaan aan Opdrachtgever in rekening brengt betreffen de advertentiekosten voor het plaatsen van een vacature op het Instagram-kanaal en de website van Bijbanaan, exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Naamgebruik

Na een samenwerking tussen Opdrachtgever en Bijbanaan mag de unieke naam ‘Bijbanaan’ – of vergelijkende

Samenstelling van de woorden – niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden van de Opdrachtgever. Dit komt overeen met het auteursrecht.

 

Artikel 2 Privacy Statement

In deze Privacy Statement wordt het recht op privacy uitgelegd:

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bijbanaan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bijbanaan, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bijbanaan verstrekt. Bijbanaan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw CV

Waarom Bijbanaan gegevens nodig heeft

Bijbanaan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bijbanaan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Bijbanaan gegevens bewaart

Bijbanaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Bijbanaan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijbanaan.nl . Bijbanaan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Bijbanaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bijbanaan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bijbanaan op via info@bijbanaan.nl.

Bijbanaan.nl is een website van Bijbanaan. Bijbanaan is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Keizersgracht 691H, 1017DW Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76170098

BTW Nummer: NL003052533B04

Telefoon: Veerle Martens: 0622942793

E-mailadres: info@bijbanaan.nl